EBCP zostało założone w1991 roku, aby zjednoczyć europejskich perfuzjonistów w dążeniu do ujednolicenia standardów szkolenia i statusu zawodowego. W tym celu została założona demokratyczna organizacja zrzeszająca przedstawicieli organizacji perfuzjonistów z wszystkich krajów europejskich, które w tym czasie należały do członków Wspólnoty Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Do organizacji wspomagających EBCP zaliczają się Europejskie Stowarzyszenie Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej (EACTS), Europejskie Stowarzyszenie Chirurgii Sercowo-naczyniowej (ESCS) oraz Europejskie Stowarzyszenie Anestezjologów Kardiologicznych (EACTA).

Celami EBCP są:

  • Ustanowienie, monitorowanie i podtrzymywanie jednorodnych standardów w zakresie kształcenia i szkolenia w praktyce perfuzjonisty oraz pokrewnych nauk dla dobra interesu publicznego
  • Wyznaczyć podstawy i wytyczne wg, których programy szkoleniowe będą akredytowane przez Zarząd oraz programy te będą prowadziły do uzyskiwania kwalifikacji uznawanych w całej Europie
  • Rozwinąć zaawansowany program kształcenia trenerów-perfuzjonistów, tak, aby można było kwalifikować trenerów do szkolenia w sztuce perfuzji
  • Ustanowić powszechny europejski program dyplomowania perfuzjonistów i w ten sposób umożliwić większą mobilność pracowników z uznanymi kwalifikacjami zawodowymi
  • Wydać Europejski Certyfikat kwalifikacji w Perfuzji, aby zaświadczyć, że osoba posiadająca taki dokument zdała przed Zarządem egzamin i posiada odpowiednie umiejętności
  • Pozostawać w kontakcie z Komisją Europejską w celu uprawomocnienia wymienionych celów przez odpowiednie departamenty zdrowia.

Zarząd Europejski spotykać się będzie dwa razy w roku, aby omówić i zdefiniować sposoby osiągania wymienionych powyżej celów. Formalnie EBCP jest reprezentowane przez Prezesa, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika. Ponadto Komitet Certyfikacyjny i Komitet Akredytacyjny tworzą Komitet Akademicki Zarządu. Komitet Certyfikacyjny jest odpowiedzialny za sprawy związane z wydawaniem indywidualnych certyfikatów perfuzjonistom, podczas gdy Komitet Akredytacyjny przewodzi w zagadnieniach dotyczących akredytacji szkół perfuzji i ośrodków szkoleniowych. Kilka ważnych kroków zostało poczynionych od powołania EBCP. Wydane zostały dokumenty w tym Założenia i Wytyczne, Przewodnik Egzaminacyjny, Przykłady Pytań dla kandydatów przystępujących do egzaminów, itp. Pełne teksty tych dokumentów można otrzymać od Sekretarza Generalnego. Egzaminy pisemne na Certyfikat Europejski Perfuzji Sercowo-naczyniowej zostały zorganizowane pod auspicjami Zarządu ze znaczącym udziałem całej Europy. Te pisemne egzaminy zostaną w najbliższej przyszłości uzupełnione egzaminami ustnymi dla tych kandydatów, którzy zdali egzaminy pisemne. Egzaminy praktyczne mają być wprowadzone w terminie późniejszym.

W 1996 roku po raz pierwszy przeprowadzono egzaminy pisemne. Do tej pory możliwe było otrzymanie certyfikatu dzięki zaświadczeniu doświadczonej osoby, że dany perfuzjonista rzetelnie wykonał minimum 100 perfuzji klinicznych w Europie oraz prowadzi czynną praktykę w perfuzji, od co najmniej 2 lat.

EBCP

Znajdź nas na

facebook google+ twitter