Perfuzjoniści są wysoko wyspecjalizowaną grupą, która przede wszystkim zajmuje się obsługą płuco-serca w trakcie operacji kardiochirurgicznych.

Perfuzjonista jest wykwalifikowanym członkiem zespołu, w którego skład wchodzą kardiochirurdzy, anestezjolodzy i pielęgniarki.

Perfuzjoniści oprócz pracy na bloku operacyjnym w swoim zakresie obowiązków mają obsługę urządzeń: do autotransfuzji krwi, hemofiltracji, oksygenacji zewnątrzustrojowej ECMO, sztucznych komór serca czy kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Są wszędzie tam gdzie mogą pomóc.

Wielu z nas bierze udział w operacjach transplantacji wątroby, obsługując biopompę.

W krajach Europejskich perfuzjonista prowadzi krążenie na wyizolowanych częściach ciała człowieka np. ręka, gdzie są zmiany nowotworowe. Są to zabiegi związane z chemioterapią. 

Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów skupia w swoich szeregach perfuzjonistów zarówno pracujących wj Polsce jak i za granicą. Obecnie w Stowarzyszeniu jest 150 perfuzjonistów. 

W 2004 roku w Lipsku, podczas spotkania delegatów EBCP (The European Board of Cardiovasular Perfusion)  Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów zostało jednogłośnie przyjęte jako pełnoprawny członek Europejskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów. Od 2011 roku posiadamy Akredytację EBCP.

Tyle o nas w kilku krótkich zdaniach.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony. Wszelkie sugestie są mile widziane.

Można się z nami kontaktować poprzez adresy mailowe oraz aplikację facebook:

https://perfuzja.pl/kontakt/dane-kontaktowe

Mamy nadzieje, że strona będzie przydatna i często odwiedzana.

EBCP

Znajdź nas na

facebook google+ twitter