Zakres uprawnień zawodowych osób wykonujących zawód perfuzjonisty.

Praca perfuzjonisty polega na:

  1. prowadzeniu krążenia pozaustrojowego i pozapłucnego oddychania oraz stosowaniu technik terapeutycznych i diagnostycznych związanych z krążeniem pozaustrojowym.
  2. prowadzeniu kontrapulsacji wewnątrzaortalnej i autotransfuzji przed i śródoperacyjnej oraz hemofiltracji.
  3. monitorowaniu i analizowaniu parametrów antykoagulacyjnych, gazometrii, hipotermii, hipertermii, hemokoncentracji, hemodylucji, hemofiltracji
  4. obserwacji objawów i wskaźników związanych z prowadzeniem krążenia pozaustrojowego i pozapłucnego oddychania.
  5. stosowaniu technik konserwacji krwi, narządów wewnętrznych i przeszczepów wielotkankowych, w tym izolowanych kończyn oraz pozaustrojowego podtrzymywania ich życia.
  6. obsłudze urządzeń służących do mechanicznego wspomagania krążenia, urządzeń do leczenia zaburzeń rytmu serca oraz urządzeń do prowadzenia zabiegów małoinwazyjnych w kardiochirurgii.
  7. prowadzeniu dokumentacji.

EBCP

Znajdź nas na

facebook google+ twitter