Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Dziękuję wszystkim osobom, które zglosiły chęć uczestnictwa w zjeździe, jakże ważnym dla naszego stowarzysznia.

Poniżej przedstawiam program naszego spotkania.

 

PROGRAM XXV ZJAZDU CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PERFUZJONISTÓW

WARSZAWA 24 LISTOPADA 2018 ROKU

Moderatorzy: Agnieszka Bocheńska, Zbigniew Leszczyński, Piotr Olszewski, Michał Pytlarczyk

PROGRAM:

11.30

ROZPOCZĘCIE - PREZES ZBIGNIEW LESZCZYŃSKI

11.35

PANI KATARZYNA CHMIELEWSKA

RADCA MINISTRA W DEPERTAMENCIE NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO MINISTERSTWA ZDROWIA.

SESJA NAUKOWA:

12.00

KARDIOCHIRURGIA CAŁKOWICIE TORAKOSKOPOWA

PROF. PIOTR SUWALSKI

12.20 

UŻYCIE MACIERZY BEZKOMÓRKOWEJ W CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ SERCA – DOŚWIADCZENIA WŁASNE.

DR PRZEMYSŁAM SZAŁAŃSKI

12.40

MAŁOINWAZYJNE TECHNIKI W LECZENIU TĘTNIAKÓW AORTY PIERSIOWEJ.

DR JAKUB STAROMŁYŃSKI

13.00

KARDIOPLEGIA STOSOWANA W ZABIEGACH MAŁOINWAZYJNYCH.

DR RADOSŁAW SMOCZYŃSKI

13.20

ZASTOSOWANIE KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO PODCZAS TAVI.

DR RADOSŁAW WILIMSKI

13.40

ZAKOŃCZENIE SESJI

14.00

LUNCH

SESJA ZAMKNIĘTA:

15.00 – 18.00

DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PERFUZJONISTÓW

20.00 – 22.30

UROCZYSTA KOLACJA Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI

Andrzej Jelonek - Sekretarz PSP

EBCP

Znajdź nas na

facebook google+ twitter